Om företaget

Skandinavisk Samhällsanalys är ett mindre företag som är specialiserat på utvärdering och uppföljning/studier av offentliga projekt och offentliga verksamheter. Vi arbetar i nätverk med experter och forskare för att kunna tillhandahålla rätt kompetens för varje unikt uppdrag. Våra kunder återfinns i första hand inom den offentliga sektorn i Sverige,  men vi har även uppdrag för myndigheter, departement och forskningsinstitutioner på nordisk och europeisk nivå.

Vi har särskilt god erfarenhet av kunskapsområden eller frågeställningar som t.ex. skola och utbildning, näringslivsutveckling, arbetsmarknad, kompetensutveckling, samverkan mellan olika aktörer samt regional utveckling.

I de flesta av våra kartläggningar och utvärderingar så genomför vi mycket datainsamling genom användandet av bland annat enskilda intervjuer med projektledning och projektägare, gruppintervjuer/ fokusgrupper med deltagare (t.ex. arbetslösa eller företagare), enkäter (för olika målgrupper), arrangerar regionala dialog och spridningsseminarier, gör omvärldsanalyser kring best practice/hinder/utmaningar när det gäller projekt samt tar fram forskningsöversikter kring olika politikområden.

Företaget består av Torbjörn Skarin som även är grundare av företaget. Torbjörn Skarin  har en bakgrund från bland annat Näringsdepartementet där han arbetade med tillväxtfrågor kopplat till IT-politik, FoU och näringsliv/SME. Torbjörn har tidigare även arbetat som samordnare för en statlig utredning (SOU) på Regeringskansliet när det gäller regional utveckling i Norra Sveriges inland.

Vår roll som utredare och analytiker handlar oftast om att stödja kundens verksamhet och dess utveckling. Detta gör vi genom att ta på oss rollen som projektledare, genom att genomföra analyser och kartläggningar samt genom följeforskning utvärdera resultat och effekter av kundens projekt och insatser. Vi jobbar även med en utarbetad modell för omvärldsbevakning och framtidsanalys, som är användbar i kommuners och regioners långsiktiga utvecklingsarbete.

Du hittar mer information om Torbjörn Skarin på Linkedin.

View Torbjörn Skarin's LinkedIn profile View Torbjörn Skarin’s profile