Omvärldsanalys – framgångsfaktorer och utmaningar för arbete med jämställdhet

Vad är det som främjar eller hindrar arbetet med jämställdhetsintegrering i olika projekt? Under hösten 2016 har vi på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna arbetat med en omvärldsanalys av framgångsfaktorerna och utmaningarna för att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden, samt insatser för kvinnors möjlighet att arbeta heltid. Denna omvärldsanalys har som syfte att tjäna som inspiration…

Fortsätt läsa →

Så möter Dalarna den nya programperioden

Under större delen av förra året så arbetade jag som utredare för förstudien Tillväxt för alla – Dalarna. Förstudien hade ett fokus på de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden, och finansierades av Europeiska Socialfonden. Förstudiens syfte var att: – kartlägga och analysera tidigare projekt för aktuella målgrupper – genomföra dialoger med partners och aktörer…

Fortsätt läsa →

Framgångsfaktorer för projekt kring validering av vuxna

Det senaste året har jag arbetat som analytiker för projektet Dala Valideringscentrum. En av uppgifterna i uppdraget har varit att göra en kartläggning av goda exempel kring vägledning och validering. Vi har tittat på effektiva metoder och på effektiva projekt runtom i Sverige. Denna kartläggning av projekt och verksamheter visar på ett antal centrala framgångsfaktorer…

Fortsätt läsa →

Hur kan datorspel främja samhällsutvecklingen?

Nu planeras nästa tankesmedja inom REK (Riksorganisationen för e-kompetens), och det preliminära temat är ”hur kan datorspel främja samhällsutvecklingen?”. Tanken är att vi lyfter fram några olika perspektiv kring datorspel kopplat till samhällsutveckling, ett lokalt (kommunalt exempel), ett exempel från forskning och ett exempel från ett museum eller en myndighet. Håll utkik efter mer information…

Fortsätt läsa →