Kvalitativ studie av SMF syn på export och regional exportsamverkan

Under förra året genomförde jag och min kollega Ola Granholm en kvalitativ studie kring SMF syn på export och den regionala exportsamverkan, detta på uppdrag av Tillväxtverket. Regional exportsamverkan (RES) är ett uppdrag inom ramen för regeringens exportstrategi som innefattar Tillväxtverket, Enterprise Europe Network, Business Sweden, ALMI, Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK) och regionerna. Ett…

Fortsätt läsa →

Utvärdering av länsstyrelsens energiarbete

Länsstyrelsen Dalarna har under de senaste 10 åren bedrivit ett aktivt energiarbete, inte minst som Pilotlän för Grön utveckling vars arbete koordineras av Energiintelligent Dalarna i olika sektorer. Länsstyrelsens funktion för hållbar tillväxt har tillsammans med Energikontoret haft ansvaret att hålla ihop arbetet inom sektorn ”Små- och medelstora företag”. Skandinavisk Samhällsanalys har ansvarat för den…

Fortsätt läsa →

Ny modell skapar förutsättningar för mer innovativa småföretag

Under de senaste tre åren har jag deltagit som utredare i Life-long learning-projektet Rainova, på uppdrag av Riksorganisationen för e-kompetens i Sverige. Det har varit ett samarbete mellan ett stort antal partners i Europa, med fokus på att skapa en modell för regionala innovationssystem för småföretag och utbildningsaktörer med fokus på vuxnas lärande. Projektet har…

Fortsätt läsa →