Verktyg och metoder för Skolverkets HBTQ-arbete

Skolverket har regeringsuppdraget att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter vilket innebär att identifiera och redovisa utvecklingsinsatser och mål samt aktiviteter som myndigheten ska vidta och genomföra under 2018-2020. Skolan och skoltidens stora betydelse för barns utveckling och trygghet anses avgörande för ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att främja hbtq-elevers trygghet…

Fortsätt läsa →