Utvärdering

Vi har en stor och bred erfarenhet av utvärderingsarbete från t.ex. Europeiska regionala utvecklingsfonden och den Europeiska socialfonden. Vi har även utvärderat projekt inom Lifelong Learning programmet samt projekt med egen finansiering. Detta arbete har gett oss en mycket god förståelse för komplexiteten i kommunala och regionala projekt där många aktörer är inblandade.

Vi har även utvärderat nationella projekt inom området Folkhälsa och tillsyn, där vi studerat projektets måluppfyllelse på både länsnivå och på kommunal nivå.

De flesta av utvärderingarna har handlat om kommunala/regionala insatser/projekt kopplat till arbetskraftsförsörjning, integration, entreprenörskap, tillväxt, klustersamarbete samt ökade krav på kompetens och färdigheter hos personal, medborgare och företag.

Några exempel på uppdrag inom detta område:
-följeforskning av projektet ”Förstärk Stockholms ICT-kluster”, 2010-2011, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

-lärande utvärdering av projektet Företagsamma Västra Hisingen, 2013-2014, SDF Västra Hisingen, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

-Följeforskning av projektet Efterfrågad Utveckling, 2012-2014, Alexandersoninstitutet, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

-lärande utvärdering av projektet Arbetslust, 2012-2014, Sandviken/Hofors/Ockelbo, Europeiska Socialfonden

-lärande utvärdering av projektet Dalakompetens, 2013, Dalawux, Europeiska Socialfonden