Omvärldsanalys – framgångsfaktorer och utmaningar för arbete med jämställdhet

Vad är det som främjar eller hindrar arbetet med jämställdhetsintegrering i olika projekt? Under hösten 2016 har vi på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna arbetat med en omvärldsanalys av framgångsfaktorerna och utmaningarna för att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden, samt insatser för kvinnors möjlighet att arbeta heltid. Denna omvärldsanalys har som syfte att tjäna som inspiration […]

Continue reading →

Första tiden som praktikant hos Skandinavisk Samhällsanalys

Mitt namn är Joel Seth och jag är praktikant åt Torbjörn Skarin hos Skandinaviskt samhällsanalys under hösten 2016. Jag studerar Europastudier i Växjö och är inne på mitt tredje och sista år. Jag sökte praktik hos företaget för att arbetsuppgifterna verkade intressanta och varierade, samt att jag hade ett behov att utveckla min kompetens inom […]

Continue reading →

Vägen till en effektiv tillsyn inom Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har drivit SLATT-projektet ”Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen”. Projektets syfte var att skapa likvärdig tillsyn på alkohol- och tobaksområdena och resultera i en ambitionshöjning för länsstyrelsernas tillsynsarbete och en höjd aktivitet vad gäller kommunernas tillsyn. Under 2015 genomfördes jag och min kollega Conny Lemon en utvärdering av SLATT-projektet med syftet att ha ett […]

Continue reading →

Vi söker en praktikant inför hösten 2016

Vi söker en praktikant för hösten 2016! Skandinavisk Samhällsanalys är ett mindre företag som är specialiserat på utvärdering och uppföljning/studier av offentliga projekt och offentliga verksamheter. För varje uppdrag bygger vi ett projektteam som har förutsättningar att skapa största möjliga mervärde för kunden. Därför arbetar vi i nätverk med andra experter samt forskare för att […]

Continue reading →