Utvärdering av länsstyrelsens energiarbete

Länsstyrelsen Dalarna har under de senaste 10 åren bedrivit ett aktivt energiarbete, inte minst som Pilotlän för Grön utveckling vars arbete koordineras av Energiintelligent Dalarna i olika sektorer. Länsstyrelsens funktion för hållbar tillväxt har tillsammans med Energikontoret haft ansvaret att hålla ihop arbetet inom sektorn ”Små- och medelstora företag”. Skandinavisk Samhällsanalys har ansvarat för den […]

Continue reading →

Nytt samverkansprojekt inom etablering av utrikesfödda startar!

Under våren 2017 så har jag hållit ihop arbetet med en större ansökan inom Europeiska socialfonden för Stockholm. Fokus på en sammanhållen process för etablering av utrikesfödda inom Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby kommuner samt Arbetsförmedlingen i Arlandaregionen. Nu har vi fått beskedet att projektet blev godkänt och prioriterat, vilket innebär att projektet kan starta. Jättekul […]

Continue reading →

Min praktik som utvärderare

Jag heter Matilda Söderqvist och läser sista året på Globala studier, Göteborgs Universitet, och praktiserar nu under vårterminen 2017 hos Torbjörn Skarin på Skandinavisk Samhällsanalys. Det var en gästföreläsare som fick mig att få upp ögonen för utvärdering och möjligheten att arbeta med detta efter examen, vilket gjorde att jag sökte praktik inom området. I […]

Continue reading →

Omvärldsanalys – framgångsfaktorer och utmaningar för arbete med jämställdhet

Vad är det som främjar eller hindrar arbetet med jämställdhetsintegrering i olika projekt? Under hösten 2016 har vi på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna arbetat med en omvärldsanalys av framgångsfaktorerna och utmaningarna för att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden, samt insatser för kvinnors möjlighet att arbeta heltid. Denna omvärldsanalys har som syfte att tjäna som inspiration […]

Continue reading →

Första tiden som praktikant hos Skandinavisk Samhällsanalys

Mitt namn är Joel Seth och jag är praktikant åt Torbjörn Skarin hos Skandinaviskt samhällsanalys under hösten 2016. Jag studerar Europastudier i Växjö och är inne på mitt tredje och sista år. Jag sökte praktik hos företaget för att arbetsuppgifterna verkade intressanta och varierade, samt att jag hade ett behov att utveckla min kompetens inom […]

Continue reading →