Processledning

Vi hjälper kommuner och regioner med att formera sig inför kommande projekt, oftast kopplat till insatser för arbetsmarknad, kompetensutveckling för personal eller stöd till små- och medelstora företag.

Vi kan fungera som en sammanhållande kraft för samverkande aktörer, där vi ser till att alla får komma till tals i processen och att de formella kraven från finansiären eller beställaren blir uppfyllda.

Ett aktuellt exempel på uppdrag är: processledare för ansökan om ESF-projektet Etableringslyftet, ett samarbete mellan Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun samt Arbetsförmedlingen i Arlandaregionen. I detta uppdrag har vi lett aktörerna genom ansökningsfasen samt gett ett strategiskt stöd under planerings- och analysfasen av projektet.

Länk: https://www.etableringslyftet.se/