Studier

Vi har mycket erfarenhet av att genomföra studier och kartläggningar, för kommuner, regioner, samt för statliga myndigheter och departement. Dessa studier kan vara en del av en utvärdering av ett projekt, t.ex. i form av en studie kring utmaningar och framgångsfaktorer för en viss typ av projektinsatser. Det kan även vara en fristående studie som har till syfte att ge ökad kunskap för verksamheten, eller fungera som ett underlag till ett internt förändringsarbete.

Några exempel på uppdrag inom området:

-studie av e-tjänster inom skolan, Sveriges Kommuner och Landsting

-utredning av flexibelt lärande inom Svenska som andraspråk samt SFI, Utbildningsdepartementet i samarbete med Stockholms Universitet

-utredning kring dagens och framtidens samverkan inom kulturområdet, Region Blekinge