Framgångsfaktorer för ökad delaktighet och inflytande hos unga!

Under våren och hösten 2015 har jag genomfört en utvärdering av det ungdomspolitiska arbetet i Mora kommun. Den sammanfattande bilden är att ungdomsprogrammet är mycket lyckosamt, även om det ibland kan vara svårt att se resultatet av arbetet på kort sikt. Genom ungdomsprogrammet upplever man att barn och unga har fått ett ökat inflytande över…

Fortsätt läsa →

Utvärdering av Moras ungdomspolitiska program

I Mora pågår sedan 2001 en strukturerad och kunskapsbaserad ungdomspolitik. Allt började när chefen för kommunens vuxenutbildningen skrev ett brev till kommunledningen med förslaget att utveckla arbetet med att inkludera unga i de kommunala beslutsprocesserna. I en nära dialog mellan tjänstemän och förtroendevalda skapades sedan Moras ungdomspolitiska program. Mora blev 2010 vald av ungdomsstyrelsen till…

Fortsätt läsa →