Kvalitativ studie av SMF syn på export och regional exportsamverkan

Under förra året genomförde jag och min kollega Ola Granholm en kvalitativ studie kring SMF syn på export och den regionala exportsamverkan, detta på uppdrag av Tillväxtverket. Regional exportsamverkan (RES) är ett uppdrag inom ramen för regeringens exportstrategi som innefattar Tillväxtverket, Enterprise Europe Network, Business Sweden, ALMI, Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK) och regionerna. Ett motiv till uppdraget var enligt regeringen att många små och medelstora företag upplevde svårigheter att hitta rätt bland de olika offentliga aktörer som ger stöd till företag inom affärsutveckling och internationalisering. Vidare fanns det brister i samordningen mellan de statliga aktörerna på området. Det fanns också regionala skillnader i fråga om vilka statliga aktörer som fanns representerade i respektive region. Regional exportsamverkan inrättades därmed enligt principen ”en dörr in” till rådgivning och finansiellt stöd för att hjälpa små och medelstora företag vid export. Som en del i det fortsatta utvecklingsarbetet behövs fördjupad kunskap om företagens upplevda hinder och behov av stöd vid export i hela landet. Denna studie är en del av detta arbete. Tyvärr så är rapporten ännu inte utlagd på Tillväxtverkets hemsida, så om du vill läsa rapporten så hör av dig till mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *