Utvärdering av projektet K.R.O.K-Dalarna, med stöd till företag under pandemin

Före sommaren påbörjade jag utvärderingen av projektet KROK-Dalarna. Det är ett spännande och viktigt projekt som stöttar små och medelstora företag i Dalarna.

Dalarna har precis som övriga världen fullt upp med att hantera den ekonomiska kris som uppstått som en följd av covid-19. Mycket arbete är inriktat på snabba insatser vilka är nödvändiga för att rädda så stor del som möjligt av det livskraftiga näringsliv där efterfrågan har minskat kraftigt eller till och med helt upphört.

Det finns redan idag en rad stöd till företag som drabbats av Covid-19 utbrottet, men många av företagen behöver hjälp att lotsas till den stödform som kan hjälpa dem ur krisen eller lindra dess effekter. Flera av länets små och medelstora företag kommer
dessutom att behöva genomföra en omställning av sin verksamhet för att överleva.
Företagen kommer att behöva stöd för att hitta nya affärsmodeller, affärsidéer, hållbarhet som konkurrensfördel, identifiera och nå nya kundgrupper, digitalisering för att möta nya kunder, effektivare processer, implementera digitala verktyg, strategiskt arbete utifrån ökad medvetenhet och satsning på kärnverksamhet, kunskap kring modern kommunikation och dess implementering.

Denna kris kan innebära en katalysator för företag att ställa om till en mer hållbar verksamhet. Projektet kommer att erbjuda företagen stöd och ökad kapacitet för att bland annat göra en digital och grön omställning och därmed bidra till ett mer robust och hållbart näringsliv i Dalarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *