Förstudie kring ideell verksamhet i Södertälje kommun

Under hösten och vintern 2021-2022 så har jag hjälpt en ideell verksamhet i Södertälje att göra en förstudie kring nuläget och tänkt framtid.  Bakgrunden till upppdraget var att Tälje Skog och ungdom/Bergtorps stall under en lång tid haft en bra
verksamhet för ridning samt även för smådjur. Man har även kunnat driva olika projekt med insatser för bland annat unga och funktionshindrade. Det finns dock stora renoveringsbehov på fastigheten, och även brist på kapacitet för att växla upp verksamheten ytterligare. En förhoppning är även att bygga ett nytt ridhus
och få ett mer välfungerande stall för djuren. Tälje Skog och ungdom/stall Bergtorps har under de senaste åren haft exernfinansiering i form av projektmedel från Allmänna arvsfonden och EU/Leader, dessa medel upphör i mars 2022. Tälje Skog och ungdom har därför initierat denna förstudie kring dagens verksamhet på stall Bergtorps och stallets framtida inriktning. Syftet med förstudien är att ha ett bra kunskapsunderlag för dialogen med Södertälje kommun och andra intressenter, och kunna planera för framtiden. Det har varit spännande att jobba tillsammans med en ideell verksamhet som drivs av mjuka värden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *