Så hittar du projektmedel till dina projektidéer

Många småföretag och ideella-/ekonomiska föreningar har fantastiska idéer kring projekt som kan förbättra samhället på olika sätt. Det kan till exempel vara projekt som skapar ökad delaktighet hos unga eller äldre, projekt som skapar en ökad gemenskap och trygghet för kvinnor eller projekt som skapar ökad tillväxt och innovation hos småföretag. Många av projekten som…

Fortsätt läsa →

Utvärdering av projekt kring digital information om elevers utveckling i Europa

Nu arbetar jag med ett nytt utvärderingsuppdrag. En utvärdering av processen i projektet Agile EDU. Detta är ett nytt 3-årigt projekt (2023- 2025) som koordineras av European Schoolnet och inkluderar en blandning av partners som representerar offentliga myndigheter, lokala myndigheter, universitet och civilsamhället: University College Copenhagen (Danmark), University of Oslo (Norge), Portugisiska utbildningsministeriet (Portugal), Foundation…

Fortsätt läsa →

Kvalitativ studie av SMF syn på export och regional exportsamverkan

Under förra året genomförde jag och min kollega Ola Granholm en kvalitativ studie kring SMF syn på export och den regionala exportsamverkan, detta på uppdrag av Tillväxtverket. Regional exportsamverkan (RES) är ett uppdrag inom ramen för regeringens exportstrategi som innefattar Tillväxtverket, Enterprise Europe Network, Business Sweden, ALMI, Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK) och regionerna. Ett…

Fortsätt läsa →

Utvärdering av projektet K.R.O.K-Dalarna, med stöd till företag under pandemin

Före sommaren påbörjade jag utvärderingen av projektet KROK-Dalarna. Det är ett spännande och viktigt projekt som stöttar små och medelstora företag i Dalarna. Dalarna har precis som övriga världen fullt upp med att hantera den ekonomiska kris som uppstått som en följd av covid-19. Mycket arbete är inriktat på snabba insatser vilka är nödvändiga för…

Fortsätt läsa →