Verktyg och metoder för Skolverkets HBTQ-arbete

Skolverket har regeringsuppdraget att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter vilket innebär att identifiera och redovisa utvecklingsinsatser och mål samt aktiviteter som myndigheten ska vidta och genomföra under 2018-2020. Skolan och skoltidens stora betydelse för barns utveckling och trygghet anses avgörande för ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att främja hbtq-elevers trygghet…

Fortsätt läsa →

Omvärldsanalys – framgångsfaktorer och utmaningar för arbete med jämställdhet

Vad är det som främjar eller hindrar arbetet med jämställdhetsintegrering i olika projekt? Under hösten 2016 har vi på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna arbetat med en omvärldsanalys av framgångsfaktorerna och utmaningarna för att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden, samt insatser för kvinnors möjlighet att arbeta heltid. Denna omvärldsanalys har som syfte att tjäna som inspiration…

Fortsätt läsa →