Verktyg och metoder för Skolverkets HBTQ-arbete

Skolverket har regeringsuppdraget att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter vilket innebär att identifiera och redovisa utvecklingsinsatser och mål samt aktiviteter som myndigheten ska vidta och genomföra under 2018-2020. Skolan och skoltidens stora betydelse för barns utveckling och trygghet anses avgörande för ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att främja hbtq-elevers trygghet och hälsoutveckling.

Skolverkets upplever att myndigheten idag saknar en samlad kunskap om i vilken utsträckning det går att införa ett hbtq-perspektiv i Skolverkets utvecklingsuppdrag, kommunikation och språkbruk. Därför har de anlitat Skandinavisk Samhällsanalys för att kartlägga och lyfta fram olika verktyg och metoder som kan användas i Skolverkets fortsatta arbete med att involvera och utgå ifrån ett hbtq-perspektiv. Detta tillsammans med andra perspektiv på mänskliga rättigheter som jämställdhetsintegrering, barnets bästa, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteter.

Under våren 2019 har jag tillsammans med jämställdhetsexperten Dennis Kullman och den oberoende forskaren Håkan Selg genomfört denna kartläggning, och överlämnat vår rapport till Skolverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *