Utvärdering av projekt kring digital information om elevers utveckling i Europa

Nu arbetar jag med ett nytt utvärderingsuppdrag. En utvärdering av processen i projektet Agile EDU. Detta är ett nytt 3-årigt projekt (2023- 2025) som koordineras av European Schoolnet och inkluderar en blandning av partners som representerar offentliga myndigheter, lokala myndigheter, universitet och civilsamhället: University
College Copenhagen (Danmark), University of Oslo (Norge), Portugisiska utbildningsministeriet (Portugal), Foundation Empieza por Educar (Spanien) och det svenska Kommuner och Landsting (Sverige). De franska och slovenska utbildningsministerierna är associerade partners. Detta är en utvärdering av processerna inom projektet och innefattar bland annat utvärdering av: ledningen och
koordineringen av projektet inklusive involvering av partners, kvaliteten på projektets stöddokument, effektiviteten hos återkopplingsslingorna, utvecklingen av kunskapsbasen samt utveckling avrekommendationerna för att vara relevanta för  typer av utbildningssystem (centraliserade, decentraliserade på lokal nivå och skolnivå). Utvärderingen genomförs på engelska, och rapportering
sker till European Schoolnet i Bryssel. Projektet är finansierat av Erasmus+ inom ramen för framåtsyftande projekt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *