Analys av de ungas syn på Mora kommun

Under våren 2016 gjorde vi en fördjupad analys av resultatet i LUPP-enkäten 2015 för Mora kommun. LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en nationellt framtagen enkät som används i ett drygt 20-tal svenska kommuner.

Syftet med analysrapporten var att skapa ett handfast underlag för att kunna ta beslut om nya eller korrigerade insatser för unga. Rapporten beskriver inte bara vad de unga tycker, utan beskriver även varför de har denna uppfattning och vad som behöver göras inom olika områden.

Denna rapport är tänkt att vara tydlig, lättförståelig och kommunikativ, för att lätt kunna spridas till elever, vårdnadshavare, tjänstemän och förtroendevalda. Därför är fokus på rapporten framåtsyftande i sin analys, och inte enbart fokuserad på en analys av det statistiska materialet.

Länk till analysrapporten: Analys av LUPP-enkäten 2015 i Mora kommun

Trevlig läsning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *