Vägen till en effektiv tillsyn inom Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har drivit SLATT-projektet ”Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen”. Projektets syfte var att skapa likvärdig tillsyn på alkohol- och tobaksområdena och resultera i en ambitionshöjning för länsstyrelsernas tillsynsarbete och en höjd aktivitet vad gäller kommunernas tillsyn.

Under 2015 genomfördes jag och min kollega Conny Lemon en utvärdering av SLATT-projektet med syftet att ha ett framåtsyftande och utvecklingsstödjande ansats som bidrog till att projektet bättre styrde mot sina mål. Förutom att ta fram ett antal rapporter i utvärderingen, så skapade vi en idéskrift kring tillsynsarbetet. Syftet med denna idéskrift var att förenkla kommunikationen av kärnresultaten i utvärderingen och att lyfta fram det som var särskilt intressant i länsstyrelsernas och kommunernas arbete med alkohol- och tobakstillsyn.

Läs mer om utvärderingen här: Slutrapport, utvärdering av SLATT-projektet, Skandinavisk Samhällsanalys
Ta del av idéskriften här:Ideskrift om att utveckla en likvärdig tillsyn inom alkohol och tobak, Skandinavisk Samhällsanalys, februari 2016

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *