Första tiden som praktikant hos Skandinavisk Samhällsanalys

joel-seth-pa-kontoret
Mitt namn är Joel Seth och jag är praktikant åt Torbjörn Skarin hos Skandinaviskt samhällsanalys under hösten 2016.

Jag studerar Europastudier i Växjö och är inne på mitt tredje och sista år. Jag sökte praktik hos företaget för att arbetsuppgifterna verkade intressanta och varierade, samt att jag hade ett behov att utveckla min kompetens inom kvantitativa uppgifter som intervjuanalyser och enkätundersökningar.

Under min tid på företaget så min kunskap om samhällsanalyser utvecklats mycket. Jag har fått en större förståelse för hur olika projekt i Sverige finansieras och hur projekten jobbar. Min inblick i hur utvärdering av dessa projekt går till har förstärkts genom variationen av arbetsuppgifter jag haft.
Några exempel på det jag har arbetat med under de första två månaderna är:
-Enskilda Intervjuer med kontaktpersoner på regional och kommunal nivå för olika projekt
-Analys av intervjusvar och sammanställning av svaren i en rapport samt tagit fram en presentation
-Deltagande i framtagandet av en enkätundersökning och i analysen av svaren
– Deltagit på en workshop för ett projekts styrgrupp samt dokumenterat resultaten från denna workshop
– Varit med på möten med olika styrgrupper, referensgrupper samt projektgrupper runt om i Sverige
– Deltagit i arbetet med en omvärldsanalys för ett projekt, med bland annat dokumentstudier och research, sammanställning och analys av resultatet
– Varit med i anbudsprocessen för upphandlingar av utvärderare/utredare i olika projekt

Detta är bara ett fåtal av de många varierande uppgifter jag hittills har arbetat med ihop med Torbjörn. Det som jag har personligen funnit mest intressant och roligt att arbeta med är intervjuer och analyser av detta. Jag har en förkärlek för att arbeta med människor och analysera uttalanden och hitta gemensamma faktorer för dem.

En av de största fördelarna med praktiken har varit det nära samarbetet med Torbjörn, företagets grundare. Han har alltid varit där som en hjälpande hand och guide, samtidigt som han är väldigt öppen för ens egna förslag och tankar. Det hela känns mer som ett mentorskap än en medarbetare-chef relation.

Jag ser fram emot en fortsatt lärorik praktik här på Skandinavisk Samhällsanalys!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *