Utvärdering av innovationssystem för tillämpad AI

Nyligen började uppdraget som extern utvärderare av projektet ”Applied AI DIH North”  som drivs av Luleå Tekniska Universitetet i samverkan med Region Norrbotten, Skellefteå kommun och Luleå kommun. Projektet finansieras av Tillväxtverket ur den Europeiska Regionala utvecklingsfonden. Projektets mål är att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-branschen en sk Digital Innovation Hub som…

Fortsätt läsa →

Ny modell skapar förutsättningar för mer innovativa småföretag

Under de senaste tre åren har jag deltagit som utredare i Life-long learning-projektet Rainova, på uppdrag av Riksorganisationen för e-kompetens i Sverige. Det har varit ett samarbete mellan ett stort antal partners i Europa, med fokus på att skapa en modell för regionala innovationssystem för småföretag och utbildningsaktörer med fokus på vuxnas lärande. Projektet har…

Fortsätt läsa →