Ny modell skapar förutsättningar för mer innovativa småföretag

Under de senaste tre åren har jag deltagit som utredare i Life-long learning-projektet Rainova, på uppdrag av Riksorganisationen för e-kompetens i Sverige. Det har varit ett samarbete mellan ett stort antal partners i Europa, med fokus på att skapa en modell för regionala innovationssystem för småföretag och utbildningsaktörer med fokus på vuxnas lärande. Projektet har tagit fram en modell för innovationsledning och innovationsutveckling, som vi hoppas skall inspirera småföretag och utbildningsaktörer att bli mer innovativa.

Förutom att denna modell är tänkt att fungera som ett praktiskt verktyg för utveckling av innovativa idéer och innovativa verksamheter, så inkluderar den även en beskrivning av hur man kan värdera och följa upp sina styrkor och svagheter kopplat till innovationer.

Diskussioner pågår just nu i Dalarna kring att starta upp ett regionalt nätverk kring innovationer, baserat på den framtagna innovationsmodellen i Rainova. Modellen kan fritt användas av de regionala aktörer som har intresse och behov av ett strategiskt arbete med innovationsledning.

Länk till Rainova Innovation Management Model:
RainovaIMM

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *