Utvärdering av Moras ungdomspolitiska program

I Mora pågår sedan 2001 en strukturerad och kunskapsbaserad ungdomspolitik. Allt började när chefen för kommunens vuxenutbildningen skrev ett brev till kommunledningen med förslaget att utveckla arbetet med att inkludera unga i de kommunala beslutsprocesserna. I en nära dialog mellan tjänstemän och förtroendevalda skapades sedan Moras ungdomspolitiska program. Mora blev 2010 vald av ungdomsstyrelsen till årets ungdomskommun. De valdes ut för att de har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder som är lätta att förstå och ta efter.

Nu leder jag arbetet med en extern utvärdering av kommunens ungdomspolitiska program. Det jag kommer att titta på särskilt är programmets framgångsfaktorer och utmaningar och analysera sambandet mellan måluppfyllelse och verksamhetens insats. En central del i uppdraget är att bidra till att det blir långsiktiga effekter av verksamhetens resultat och att skapa goda förutsättningar för fortsatt utveckling av ungas delaktighet och inflytande i lokalsamhället.

Du kan följa kommunens arbete på deras hemsida

Jag kommer även att lägga ut resultatet av utvärderingen här på bloggen, sannolikt innan sommaren 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *