Framgångsfaktorer för ökad delaktighet och inflytande hos unga!

Under våren och hösten 2015 har jag genomfört en utvärdering av det ungdomspolitiska arbetet i Mora kommun. Den sammanfattande bilden är att ungdomsprogrammet är mycket lyckosamt, även om det ibland kan vara svårt att se resultatet av arbetet på kort sikt. Genom ungdomsprogrammet upplever man att barn och unga har fått ett ökat inflytande över sin vardag och framför allt över samhällsutvecklingen i stort.

Utvärderingen visar att det finns ett antal framgångsfaktorer och utmaningar för arbetet med ungdomsprogrammet. Dessa framgångsfaktorer och utmaningar har för överskådlighetens skull grupperats inom olika tematiska områden. Dessa framgångsfaktorer och utmaningar handlar tematiskt om: prioritering, resurser, samverkan, öppenhet samt resultat.

I slutrapporten från utvärderingen av ungdomsprogrammet finns ett antal förslag på nya eller korrigerade insatser. Som en del av resultatet har jag även tagit fram en idéskrift kring framgångsfaktorer och utmaningar för arbete med ökad delaktighet och inflytande hos unga.

Läs mer om utvärdering i slutrapporten, länk till Mora kommun
Läs mer om Idéskrift, framgångsfaktorer för ökad delaktighet och inflytande hos unga i Mora kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *