Workshop med lärare kring SAMR-modellen

För en vecka sedan genomfördes en workshop med lärare från olika kommuner i Dalarna. Det var uppstarten av kompetensutvecklingen i projektet Dalawux-Flexibelt lärande. Under denna workshop berättade jag och IKT-handledare Peter Gunnebro om projektet och vad ett flexibelt lärande innebär. Vi förde en diskussion kring nuläget på skolorna när det gäller användandet av IKT i det pedagogiska arbetet, och vad som behöver utvecklas eller förändras.

I min roll som extern utvärderare gör jag en studie av lärarnas utveckling och av elevernas utveckling. Jag gjorde därför en genomgång av SAMR-modellen med lärarna, för att se hur de själva upplevde sitt arbetssätt kring IKT. Här får du en länk till youtube, där jag presenterar SAMR-modellen och även för en diskussion med lärarna kring deras pedagogiska arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *