Utvärdering av innovationssystem för tillämpad AI

Nyligen började uppdraget som extern utvärderare av projektet ”Applied AI DIH North”  som drivs av Luleå Tekniska Universitetet i samverkan med Region Norrbotten, Skellefteå kommun och Luleå kommun. Projektet finansieras av Tillväxtverket ur den Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Projektets mål är att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-branschen en sk Digital Innovation Hub som bas, ett AI excellence center, inom samverkan, forskning, innovation, tillämpad testdriven utveckling, utbildning och klusterbildning.

Projektet fokuserar på att stärka regionen i Övre Norrland (Norrbotten och Skellefteå kommun) som Sveriges ledande region inom Tillämpad Artificiell Intelligens (AI) som erbjuder en produktiv och attraktiv innovationsmiljö där det skapas en långsiktig
hållbar tillväxt som lockar människor, investeringar och företag till regionen.

Länk till projektets hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *