Omvärldsanalys – framgångsfaktorer och utmaningar för arbete med jämställdhet


Vad är det som främjar eller hindrar arbetet med jämställdhetsintegrering i olika projekt?

Under hösten 2016 har vi på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna arbetat med en omvärldsanalys av framgångsfaktorerna och utmaningarna för att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden, samt insatser för kvinnors möjlighet att arbeta heltid. Denna omvärldsanalys har som syfte att tjäna som inspiration och kunskapskälla, och baseras en analys av aktuella utvärderingar och studier.

Länk till omvärldsanalysen: Omvärldsanalys, framgångsfaktorer och utmaningar med arbete med jämställdhet, oktober 2016

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *