Utvärdering av kunskapsväxling mellan högskola och näringsliv

De senaste åren har jag arbetat med en extern utvärdering för Högskolan Dalarna, ett projekt som kallas KTP/Knowledge Transfer Partnership. Modellen KTP har funnits sedan 2012 och har nyutexaminerade akademiker som målgrupp. Projekten har finansierats med hjälp av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och innebär att studenten får en anställning på Högskolan Dalarna, från sex månader upp till två år, för att driva ett utvecklingsprojekt tillsammans med ett företag med en passande inriktning. Där får sedan den anställde stöd av handledare från arbetsplatsen, stöd från handledare från högskolan och en coach från näringslivet, något som visat sig vara ett lyckat koncept. Detta har varit ett mycket lyckat projekt, även om det finns utmaningar i att hitta en långsiktigt hållbar lösning kring modellen.

Länk till Högskolan Dalarna: https://www.du.se/sv/om-oss/nytt-och-aktuellt/nyheter/hogskolans-samverkansmodell-ktp-vacker-intresse/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *