Vi söker en praktikant inför hösten 2016

Vi söker en praktikant för hösten 2016!

Skandinavisk Samhällsanalys är ett mindre företag som är specialiserat på utvärdering och uppföljning/studier av offentliga projekt och offentliga verksamheter. För varje uppdrag bygger vi ett projektteam som har förutsättningar att skapa största möjliga mervärde för kunden. Därför arbetar vi i nätverk med andra experter samt forskare för att kunna tillhandahålla rätt kompetens för varje unikt uppdrag. Våra kunder återfinns i första hand inom den offentliga sektorn i Sverige, men vi har även haft ett antal uppdrag för myndigheter, departement och forskningsinstitutioner på nordisk och europeisk nivå. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm (ny lokal from hösten) och har även ett lokalkontor i Borlänge (Teknikdalen).

Våra uppdrag spänner över en rad sakområden som arbetsmarknad, arbetskraftsförsörjning, forskning, entreprenörskap, näringslivsutveckling, samverkan mellan aktörer samt skola och utbildning. En stor del av våra uppdrag är som extern utvärderare av olika typer av EU-projekt hos kommuner, regionförbund, länsstyrelser, intresseorganisationer samt hos högskolor/universitet.
Läs mer om vad vi gör på vår hemsida, http://www.samhallsanalys.nu
Vi söker dig som studerar vid högskola eller universitet med stort intresse för samhällsfrågor och samhällsutveckling. Vi ser gärna att du bedriver studier med samhällsvetenskaplig inriktning men det viktigaste är din personlighet och din förmåga att samarbeta och bidra till företagets utveckling. I rollen som utvärderare inom ett mindre företag behöver du ha förmågan att jobba efter den fastställda planen (vara strukturerad), kunna förstå kundens verksamhet och mål (vara lyhörd) samt kunna arbeta med flera pågående projekt samtidigt (vara flexibel).

Som praktikant hos Skandinavisk Samhällsanalys får du arbeta med många olika arbetsmoment. Du kan exempelvis arbeta med semistrukturerade intervjuer, gruppintervjuer och enkätundersökningar, fungera som ett stöd i uppdragets analysarbete samt i rapportskrivandet. Du kommer även att bistå med underlag inför anbudsskrivande och delta vid möten med kundens projektledning eller styrgrupp. Du får även möjlighet att bistå företaget i dess utveckling av nya arbetsprocesser och metoder.
Den normala arbetstiden under praktikperioden är motsvarande 40 timmar i veckan, fem dagar i veckan. Vi arbetar dock med ett flexibelt kontor, vilket innebär att du delvis även kan jobba på distans. Praktiken är oavlönad, men är ett bra tillfälle att skapa kontakter och att få nya erfarenheter.

Skicka en kort ansökan med ditt CV och ett personligt brev samt gärna en text som du skrivit (till exempel en uppsats av något slag) till Torbjörn Skarin, torbjorn.skarin at samhallsanalys.nu (byt ut at mot @ i e-postadressen).

Skicka din ansökan senast den 15 juni 2016, vi behandlar ansökningar löpande.

Du är självfallet välkommen att höra av dig om du har några frågor kring praktikplatsen!
Kontakta VD Torbjörn Skarin +46 (0)73 944 2048

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *