Utvärdering av kunskapsväxling mellan högskola och näringsliv

De senaste åren har jag arbetat med en extern utvärdering för Högskolan Dalarna, ett projekt som kallas KTP/Knowledge Transfer Partnership. Modellen KTP har funnits sedan 2012 och har nyutexaminerade akademiker som målgrupp. Projekten har finansierats med hjälp av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och innebär att studenten får en anställning på Högskolan Dalarna, från sex månader upp…

Fortsätt läsa →

Verktyg och metoder för Skolverkets HBTQ-arbete

Skolverket har regeringsuppdraget att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter vilket innebär att identifiera och redovisa utvecklingsinsatser och mål samt aktiviteter som myndigheten ska vidta och genomföra under 2018-2020. Skolan och skoltidens stora betydelse för barns utveckling och trygghet anses avgörande för ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att främja hbtq-elevers trygghet…

Fortsätt läsa →

Långsiktiga effekter av kortsiktiga projekt

För ett par veckor sedan talade jag på slutkonferensen för projektet Innovationskraft för glesbygd i Västerbotten kring hur man får långsiktiga effekter av kortsiktiga effekter. Dvs hur man undviker att ett projekts resultat rinner ut i sanden efter projekttiden är slut. Denna föreläsning är baserat på tre studier kring hållbara insatser. Nu finns denna presentation…

Fortsätt läsa →

Utvärdering av länsstyrelsens energiarbete

Länsstyrelsen Dalarna har under de senaste 10 åren bedrivit ett aktivt energiarbete, inte minst som Pilotlän för Grön utveckling vars arbete koordineras av Energiintelligent Dalarna i olika sektorer. Länsstyrelsens funktion för hållbar tillväxt har tillsammans med Energikontoret haft ansvaret att hålla ihop arbetet inom sektorn ”Små- och medelstora företag”. Skandinavisk Samhällsanalys har ansvarat för den…

Fortsätt läsa →