Min praktik som utvärderare

Jag heter Matilda Söderqvist och läser sista året på Globala studier, Göteborgs Universitet, och praktiserar nu under vårterminen 2017 hos Torbjörn Skarin på Skandinavisk Samhällsanalys. Det var en gästföreläsare som fick mig att få upp ögonen för utvärdering och möjligheten att arbeta med detta efter examen, vilket gjorde att jag sökte praktik inom området. I…

Fortsätt läsa →

Omvärldsanalys – framgångsfaktorer och utmaningar för arbete med jämställdhet

Vad är det som främjar eller hindrar arbetet med jämställdhetsintegrering i olika projekt? Under hösten 2016 har vi på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna arbetat med en omvärldsanalys av framgångsfaktorerna och utmaningarna för att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden, samt insatser för kvinnors möjlighet att arbeta heltid. Denna omvärldsanalys har som syfte att tjäna som inspiration…

Fortsätt läsa →

Vägen till en effektiv tillsyn inom Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har drivit SLATT-projektet ”Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen”. Projektets syfte var att skapa likvärdig tillsyn på alkohol- och tobaksområdena och resultera i en ambitionshöjning för länsstyrelsernas tillsynsarbete och en höjd aktivitet vad gäller kommunernas tillsyn. Under 2015 genomfördes jag och min kollega Conny Lemon en utvärdering av SLATT-projektet med syftet att ha ett…

Fortsätt läsa →

Ett flexibelt lärande för vuxna för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Under förra året arbetade jag som utvärderare av projektet Dalawux-flexibelt lärande. Syftet med projektet var att göra vuxenutbildningen i Dalarna mer tillgänglig och mer anpassad till elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta skedde genom att rektorer och utvalda lärare inom Dalarnas vuxenheter fick kompetensutveckling och handledning kring IKT och flexibelt lärande. Projektets mål var att skapa…

Fortsätt läsa →

Framgångsfaktorer för ökad delaktighet och inflytande hos unga!

Under våren och hösten 2015 har jag genomfört en utvärdering av det ungdomspolitiska arbetet i Mora kommun. Den sammanfattande bilden är att ungdomsprogrammet är mycket lyckosamt, även om det ibland kan vara svårt att se resultatet av arbetet på kort sikt. Genom ungdomsprogrammet upplever man att barn och unga har fått ett ökat inflytande över…

Fortsätt läsa →