Kvalitativ studie av SMF syn på export och regional exportsamverkan

Under förra året genomförde jag och min kollega Ola Granholm en kvalitativ studie kring SMF syn på export och den regionala exportsamverkan, detta på uppdrag av Tillväxtverket. Regional exportsamverkan (RES) är ett uppdrag inom ramen för regeringens exportstrategi som innefattar Tillväxtverket, Enterprise Europe Network, Business Sweden, ALMI, Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK) och regionerna. Ett…

Fortsätt läsa →

Utvärdering av projektet K.R.O.K-Dalarna, med stöd till företag under pandemin

Före sommaren påbörjade jag utvärderingen av projektet KROK-Dalarna. Det är ett spännande och viktigt projekt som stöttar små och medelstora företag i Dalarna. Dalarna har precis som övriga världen fullt upp med att hantera den ekonomiska kris som uppstått som en följd av covid-19. Mycket arbete är inriktat på snabba insatser vilka är nödvändiga för…

Fortsätt läsa →

Utvärdering av innovationssystem för tillämpad AI

Nyligen började uppdraget som extern utvärderare av projektet ”Applied AI DIH North”  som drivs av Luleå Tekniska Universitetet i samverkan med Region Norrbotten, Skellefteå kommun och Luleå kommun. Projektet finansieras av Tillväxtverket ur den Europeiska Regionala utvecklingsfonden. Projektets mål är att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-branschen en sk Digital Innovation Hub som…

Fortsätt läsa →

Utvärdering av kunskapsväxling mellan högskola och näringsliv

De senaste åren har jag arbetat med en extern utvärdering för Högskolan Dalarna, ett projekt som kallas KTP/Knowledge Transfer Partnership. Modellen KTP har funnits sedan 2012 och har nyutexaminerade akademiker som målgrupp. Projekten har finansierats med hjälp av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och innebär att studenten får en anställning på Högskolan Dalarna, från sex månader upp…

Fortsätt läsa →