Så hittar du projektmedel till dina projektidéer

Många småföretag och ideella-/ekonomiska föreningar har fantastiska idéer kring projekt som kan förbättra samhället på olika sätt. Det kan till exempel vara projekt som skapar ökad delaktighet hos unga eller äldre, projekt som skapar en ökad gemenskap och trygghet för kvinnor eller projekt som skapar ökad tillväxt och innovation hos småföretag. Många av projekten som…

Fortsätt läsa →