Workshop med lärare kring SAMR-modellen

För en vecka sedan genomfördes en workshop med lärare från olika kommuner i Dalarna. Det var uppstarten av kompetensutvecklingen i projektet Dalawux-Flexibelt lärande. Under denna workshop berättade jag och IKT-handledare Peter Gunnebro om projektet och vad ett flexibelt lärande innebär. Vi förde en diskussion kring nuläget på skolorna när det gäller användandet av IKT i…

Fortsätt läsa →

Så möter Dalarna den nya programperioden

Under större delen av förra året så arbetade jag som utredare för förstudien Tillväxt för alla – Dalarna. Förstudien hade ett fokus på de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden, och finansierades av Europeiska Socialfonden. Förstudiens syfte var att: – kartlägga och analysera tidigare projekt för aktuella målgrupper – genomföra dialoger med partners och aktörer…

Fortsätt läsa →

Framgångsfaktorer för projekt kring validering av vuxna

Det senaste året har jag arbetat som analytiker för projektet Dala Valideringscentrum. En av uppgifterna i uppdraget har varit att göra en kartläggning av goda exempel kring vägledning och validering. Vi har tittat på effektiva metoder och på effektiva projekt runtom i Sverige. Denna kartläggning av projekt och verksamheter visar på ett antal centrala framgångsfaktorer…

Fortsätt läsa →

Studie av flippat klassrum för vuxna i Dalarna

Nu startar jag upp arbetet med en studie av flexibelt lärande för studenter vid vuxenutbildningen i dalarnas femton kommuner. Projektet drivs av Dalawux och finansieras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Fokus i projektet är på utveckling och anpassning av flippade klassrum (flipped classroom) som metod för en pedagogisk förnyelse och ökad tillgänglighet för studenter med ADHD och…

Fortsätt läsa →

Hur kan datorspel främja samhällsutvecklingen?

Nu planeras nästa tankesmedja inom REK (Riksorganisationen för e-kompetens), och det preliminära temat är ”hur kan datorspel främja samhällsutvecklingen?”. Tanken är att vi lyfter fram några olika perspektiv kring datorspel kopplat till samhällsutveckling, ett lokalt (kommunalt exempel), ett exempel från forskning och ett exempel från ett museum eller en myndighet. Håll utkik efter mer information…

Fortsätt läsa →