Så möter Dalarna den nya programperioden

Under större delen av förra året så arbetade jag som utredare för förstudien Tillväxt för alla – Dalarna. Förstudien hade ett fokus på de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden, och finansierades av Europeiska Socialfonden.

Förstudiens syfte var att:
– kartlägga och analysera tidigare projekt för aktuella målgrupper
– genomföra dialoger med partners och aktörer kring behov och utmaningar
– skapa underlag till framtida projektansökningar och säkra att de har koppling till Dalastrategin och regionens ansats för att motverka utanförskap

Nu är förstudiens slutrapport klar, och ett antal strategiska insatser i Dalarna pekas ut inför den nya programperioden.

Trevlig läsning

Slutrapport förstudien, Dalarna -Tillväxt för alla
Förstudien bilagor – förstudien DalarnaTillväxtFörAlla

Mer information om förstudien hittar du på:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *