Framgångsfaktorer för projekt kring validering av vuxna

Det senaste året har jag arbetat som analytiker för projektet Dala Valideringscentrum. En av uppgifterna i uppdraget har varit att göra en kartläggning av goda exempel kring vägledning och validering. Vi har tittat på effektiva metoder och på effektiva projekt runtom i Sverige. Denna kartläggning av projekt och verksamheter visar på ett antal centrala framgångsfaktorer för validering, dels på individnivå och dels på aktörs-/systemnivå.

Här får du en sammanfattning av dessa framgångsfaktorer:

-Valideringens aktiviteter är Individuellt utformade, med en individuell plan
-Aktiviteterna upplevs som meningsfulla av individen
-Individens förstår sitt behov av validering, och vill bli validerad (självförtroende och framtidstro)
-Finns kontinuerlig kompetensutveckling för berörd personal hos olika aktörer (tex kring branscher, yrken, utbildningar, kompetenskrav och behov av arbetskraft)
-Finns en gemensam syn på vad validering och vägledning innebär (gemensamma begrepp och definitioner)
-Tillgång till goda exempel på metoder och verktyg samt exempel på lyckosamma projekt
-Tillgång till ett kunskapsnätverk för kollegialt erfarenhetsutbyte på arbetsplatsen
-Det finns fastställda, enhetliga och legitima modeller för validering/yrkeskompetensbedömning
-Det finns en systematiserad valideringsprocess
-Finns en gemensam syn på samverkan kring individen, med tydliga roller för inblandade aktörer
-Ett samarbete mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå
-En utpekad aktör som har samordningsansvaret (och kunskapen) för att lotsa rätt bland insatserna
-Finns ett fastställt regelverk kring finansiering av olika typer av insatser för individen (tex fastställande av interkommunala ersättningssystem inom regionen)
-Det finns en regional samordning med tillräcklig kritisk massa (resurser)

Kartläggning av projekt och verksamheter inom validering och vägledning, slutlig version

Mer information om projektet finns på http://www.dalavalideringscentrum.se/

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *