Studie av flippat klassrum för vuxna i Dalarna

Nu startar jag upp arbetet med en studie av flexibelt lärande för studenter vid vuxenutbildningen i dalarnas femton kommuner. Projektet drivs av Dalawux och finansieras av Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Fokus i projektet är på utveckling och anpassning av flippade klassrum (flipped classroom) som metod för en pedagogisk förnyelse och ökad tillgänglighet för studenter med ADHD och Autism/ Aspergers syndrom.

Projektets förstudie visade på ett stort behov hos denna målgrupp av användandet av alternativa metoder till traditionell klassrumsutbildning. Kombinationen av lärande på plats och på distans (så kallad blended learning) bör kunna skapa goda förutsättningar för målgruppen att få ökad tillgänglighet till pedagogiskt stöd och ett ökat stöd för det livslånga lärandet. Tanken är att lärarna och rektorer kontinuerligt får kompetensutveckling/handledning kring metoden och dess pedagogiska användning, för att skapa förutsättningar för implementering av metoden under projektets livslängd och förhoppningsvis bli en del av det dagliga arbetet. I studien gör jag en värdering av studenternas utgångsläge avseende ett antal kvalitativa faktorer (t.ex. kunskapsnivå i ämnet/ämnena, engagemang och motivation till studier, självständighet samt drivkraft), och sedan görs en ny värdering av utvecklingen i slutet på året. Jag tittar även på måluppfyllelsen i form av andel godkända kurser.

Det flippade klassrummet (eng. the flipped classroom) är en form av ”blended learning” med stark tonvikt på att använda sig av digitala verktyg. Modellen innebär att läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet, vilket ger tid och utrymme i klassrummet för mer laborativt arbete. Modellen kallas också för det omvända klassrummet.

Du kan följa arbetet på: https://flexibeltlarande.wordpress.com/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *