Ett flexibelt lärande för vuxna för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Under förra året arbetade jag som utvärderare av projektet Dalawux-flexibelt lärande. Syftet med projektet var att göra vuxenutbildningen i Dalarna mer tillgänglig och mer anpassad till elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta skedde genom att rektorer och utvalda lärare inom Dalarnas vuxenheter fick kompetensutveckling och handledning kring IKT och flexibelt lärande. Projektets mål var att skapa goda förutsättningar för målgruppen att få ökad tillgänglighet till pedagogiskt stöd och ett ökat stöd för det livslånga lärandet. Projektet mål var också att öka elevernas engagemang och motivation till studier samt öka drivkraften och självständigheten hos eleverna.

Detta har varit ett utvecklingsprojekt i dess rätta bemärkelse. En stor utmaning med att studera effekten av insatserna på vuxna elever med ADHD, Autism och Aspergergs syndrom, var att många av eleverna saknade en fastställd diagnos. Om du vill läsa mer om hur vi utvecklat indikatorer på dessa funktionsnedsättningar så kan du läsa rapporten här: Utvärdering av projektet Dalawux- flexibelt lärande, 29 dec 2015

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *