Min praktik som utvärderare

Jag heter Matilda Söderqvist och läser sista året på Globala studier, Göteborgs Universitet, och praktiserar nu under vårterminen 2017 hos Torbjörn Skarin på Skandinavisk Samhällsanalys. Det var en gästföreläsare som fick mig att få upp ögonen för utvärdering och möjligheten att arbeta med detta efter examen, vilket gjorde att jag sökte praktik inom området. I framtiden hoppas jag få jobba med någonting som utgör en nytta för samhället, att delta i utvecklingsarbete för att kunna påverka rådande samhällsstrukturer och försöka förbättra förutsättningarna för kommande generationer. Jag skulle tycka det var spännande att få arbeta med denna typ av frågor från lokal till internationell nivå och få förståelse för hur dessa påverkar varandra.

Jag började min praktik under en period som var ganska intensiv för företaget, vilket innebar att jag fick arbeta praktiskt direkt. Något jag bara tyckte var positivt då jag fick en bild av hur arbetet går till och vilka olika arbetsuppgifter som ingår. Under min första tid som praktikant har jag sammanställt intervjusvar till rapporter, varit med på styrgruppsmöten och avstämningsmöten, varit med och skrivit anbud, varit med och skrivit en ansökan om EU-projektmedel, tagit fram presentationer, etcetera.

Alla dessa arbetsuppgifter är intressanta, men det jag tycker är mest givande med praktiken är att man som praktikant får delta i alla arbetsmoment – från möten till rapportskrivande. Detta har gjort att jag har fått en större förståelse för själva yrket men också hur man arbetar i den här typen av företag. Mycket beroende på Torbjörns sätt att handleda.

Jag ser fram emot en fortsatt spännande praktik!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *