Utvärdering av Moras ungdomspolitiska program

I Mora pågår sedan 2001 en strukturerad och kunskapsbaserad ungdomspolitik. Allt började när chefen för kommunens vuxenutbildningen skrev ett brev till kommunledningen med förslaget att utveckla arbetet med att inkludera unga i de kommunala beslutsprocesserna. I en nära dialog mellan tjänstemän och förtroendevalda skapades sedan Moras ungdomspolitiska program. Mora blev 2010 vald av ungdomsstyrelsen till…

Fortsätt läsa →

Ny modell skapar förutsättningar för mer innovativa småföretag

Under de senaste tre åren har jag deltagit som utredare i Life-long learning-projektet Rainova, på uppdrag av Riksorganisationen för e-kompetens i Sverige. Det har varit ett samarbete mellan ett stort antal partners i Europa, med fokus på att skapa en modell för regionala innovationssystem för småföretag och utbildningsaktörer med fokus på vuxnas lärande. Projektet har…

Fortsätt läsa →

Workshop med lärare kring SAMR-modellen

För en vecka sedan genomfördes en workshop med lärare från olika kommuner i Dalarna. Det var uppstarten av kompetensutvecklingen i projektet Dalawux-Flexibelt lärande. Under denna workshop berättade jag och IKT-handledare Peter Gunnebro om projektet och vad ett flexibelt lärande innebär. Vi förde en diskussion kring nuläget på skolorna när det gäller användandet av IKT i…

Fortsätt läsa →

Så möter Dalarna den nya programperioden

Under större delen av förra året så arbetade jag som utredare för förstudien Tillväxt för alla – Dalarna. Förstudien hade ett fokus på de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden, och finansierades av Europeiska Socialfonden. Förstudiens syfte var att: – kartlägga och analysera tidigare projekt för aktuella målgrupper – genomföra dialoger med partners och aktörer…

Fortsätt läsa →

Framgångsfaktorer för projekt kring validering av vuxna

Det senaste året har jag arbetat som analytiker för projektet Dala Valideringscentrum. En av uppgifterna i uppdraget har varit att göra en kartläggning av goda exempel kring vägledning och validering. Vi har tittat på effektiva metoder och på effektiva projekt runtom i Sverige. Denna kartläggning av projekt och verksamheter visar på ett antal centrala framgångsfaktorer…

Fortsätt läsa →