Utvärdering av Framtidens handel

Nu genomför jag en utvärdering av ett projekt som heter Hållbar handelsutveckling i staden 2.0. Det är ett intressant och viktigt projekt, särskilt nu i Corona-tider där den lokala handeln är under särskilt hårt tryck.

Projektet syftar till att stödja SMF med kunskap kring digitalisering för att möta en tilltagande konkurrens, samt bidra med att identifiera vilka områden företagen upplever som mest begränsande för att kunna utveckla sin verksamhet. Detta genom att höja kompetensnivån i SMF gällande handelstrender och digitalisering. Genom att arbeta med insatser i form av kompetenshöjande seminarier kommer projektet nå en bred målgrupp. Samtidigt har företagen möjlighet att få fördjupade kunskaper där
projektet bidrar med digitaliseringsinsatser med fördjupade, specifika och behovsanpassade rådgivningar. Som resultat av dessa insatser förväntas projektet bidra till att SMF utvecklas med hjälp av digitalisering och nya butikskoncept för att stärka företagens tillväxt och konkurrenskraft på lokal, nationell och internationell nivå.

Länk till mer information om projektet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *